Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

společnost Pharma Projects s.r.o. si Vám dovoluje nabídnout zcela novou službu určenou lékařům první linie. Jedná se o bezplatné zprostředkování kontaktu mezi Vámi a medicínským telefonickým informačním centrem, tzv. MEDICAL CALL CENTRUM.

Jakou výhodu Vám využívání služeb MEDICAL CALL CENTRA přinese?
• Operativní informace o novinkách na medicínském trhu
• Rychle předané zprávy o změnách (např. úhrad, dostupnosti léčiv)
• Aktuální informace vzhledem k ročnímu období a epidemiologické situaci
• Informace o edukačních programech

Jak zvýší MEDICAL CALL CENTRUM efektivitu Vaší ordinace?
• Budeme Vás kontaktovat jen na základě Vašeho souhlasu
• Přizpůsobíme dobu kontaktu Vašim požadavkům, budeme Vás tedy kontaktovat jen v době Vámi určené
• Maximální délka a frekvence telefonických kontaktů bude omezena
• Tato forma kontaktu tudíž nenaruší chod Vaší ordinace

Právě pro své výhody oproti standardním formám komunikace se medicínská tele­fonická centra stala u Vašich zahraničních kolegů velmi oblíbeným a efektivním komunikačním nástrojem. Naši spolupracovníci, kteří o Vás budou pečovat, dispo­nují dlouholetou zkušeností s potřebami a požadavky lékařů první linie.

Věříme, že nám dáte příležitost s Vámi spolupracovat. Po naplnění všech zákonných norem Vás musíme požádat o vyjádření Vašeho souhlasu. Prosíme Vás proto o laskavé vyplnění formuláře a odeslání na naši mailovou adresu. S daty bude nakládáno striktně dle zákona o ochraně osobních údajů.

V případě otázek nás prosím kontaktujte na tel.: +420 545 212 911
nebo e-mailem: info@pharmaprojects.cz.


Těšíme se na spolupráci a zůstáváme s pozdravy


MUDr. Jana Skoupá
Za tým spolupracovníků Pharma Projects s.r.o.
Dukelská 57c, 614 00 Brno