Strategický a operativní marketing:
•  Premarketingová analýza a příprava kampaní
•  Tvorba a realizace marketingových aktivit
•  Audit marketingu
•  Desk i field research pro vstup na nové trhy
•  Středně a dlouhodobé plánování vývoje trhů

Farmakoekonomické analýzy:
•  Zaměření na finančně náročné oblasti pro zdravotní systém
•  Kalkulace přímých i nepřímých nákladů
•  Pro potřeby státních autorit
•  Pro účely úhradových negociací

Vzdělávací aktivity pro lékaře:
•  Škola farmakoterapie – kontinuální medicínské vzdělávání
•  Komunikace poznatků na základě potřeb cílové skupiny
•  Odborná a metodická garance s certifikací
•  Interaktivní forma edukace

Outsourcing produktů:
•  Zajištění komplexního marketingového a prodejního servisu
•  Spolupráce s partnery s prodejní silou ve farmacii
•  Profesionální realizační tým, včetně grafického zpracování
•  Orientace na výsledek

Trénink firemních zaměstnanců:
•  Audit prodejní síly
•  Trénink produktového managementu
•  Koučování prodejní síly
•  KAM